Institut Centre

ACADEMIA DE PERRUQUERIA

MANRESA

Centre de formació professional privat no reglat de nivell superior, no grau mitjà, i amb professorat titolat F.P.2 . Més de 500 professionals formats avalen la nostra experiència.

Preu del curs molt ajustat al cost de l'ensenyança, ja que no paguem franquícies ni marques.

Aprenentatge de les tècniques clàssiques intemporals, junt amb les més modernes de nivell i tendències angleses Top Fashion.

PROFESSORAT

 

Sra. Gemma Junyent, Professora Mestre Industrial - Directora.

 

ACADEMIA DE PERRUQUERIA

C/ Pujolet nº 29 MANRESA

Tef: 93.877.04.50